De energietransitie is in volle gang. We stappen over op duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, om onze planeet leefbaar te houden. Maar hoe maken we die overstap soepel en efficiënt? De sleutel ligt in innovatie.

In dit blog bespreken we diverse innovaties die duurzame energie gemakkelijker te gebruiken maken. We kijken naar nieuwe technologieën die het opwekken, opslaan en gebruiken van duurzame energie eenvoudiger en efficiënter maken.

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Stap voor stap

In het Klimaatakkoord is afgesproken om te streven naar een aandeel van 70% hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie tegen 2030. Bovendien hebben de lidstaten van de Europese Unie (EU) zich verbonden aan het streven dat tegen 2030 minimaal 32% van de opgewekte energie in de EU duurzaam zal zijn, inclusief elektriciteit, gas en warmte.

De overgang naar duurzame energie verloopt geleidelijk. Belangrijke stappen die Nederland wil nemen zijn onder andere:

 • Efficiënter gebruik van energie;
 • De verschuiving van elektriciteitsopwekking van kolen naar zonne– en windenergie;
 • Het vervangen van warmte uit aardgas door duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof;
 • Het betrekken van omwonenden door hen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan lokale energieprojecten of mee te denken over deze projecten;
 • Het op een slimme manier integreren van energieprojecten in de omgeving en het landschap.
zonne-energie van bovenaf

Nu en de toekomst

Op dit moment zijn de eerste stappen naar duurzame energie al gezet. Zo wekken we momenteel energie op door middel van:

Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog andere vormen van duurzame energie bij zullen komen. Deze technieken moeten momenteel nog verder door ontwikkeld worden. Denk aan aardwarmte, restwarmte en groene waterstof. Op een nog langere termijn moet je ook denken aan technieken als thorium.

Energie-innovaties

De overgang naar een Nederland vrij van fossiele brandstoffen betekent dat er in de komende jaren veel veranderingen zullen plaatsvinden. De energiesector is een van de belangrijkste sectoren in Nederland, daarom bestaat er een Topsector Energie. Het doel van deze sector is om de CO2-uitstoot te verminderen en hernieuwbare energiebronnen op een slimmere manier te benutten. De vraag naar energie, vooral duurzame energie, groeit, waardoor er kansen ontstaan voor bijvoorbeeld energieopwekking, transport en handel.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Elke investering in duurzame energie en energiebesparing resulteert in nieuwe banen. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor duurzame energie, zoals elektrisch rijden, energieneutraal bouwen en slimme netwerken (smart grids).

In bovenstaande alinea’s hebben we al enkele innovaties benoemd op het gebied van duurzame energie. Hieronder zetten we een zevental op een rij:

 1. Zonne-energie: Verbeteringen in zonnepanelen en de efficiëntie van zonne-energieconversie hebben geleid tot een bredere toepassing van zonne-energie, inclusief dunne-film zonnecellen en geïntegreerde zonne-oplossingen in gebouwen.
 • Windenergie: Innovaties in windturbineontwerp en technologie hebben geleid tot efficiëntere en krachtigere windturbines, inclusief offshore windmolenparken en grotere turbines met verbeterde aerodynamica.
 • Energieopslag: De ontwikkeling van geavanceerde batterijtechnologieën heeft de opslag van hernieuwbare energie vergroot, waardoor het mogelijk wordt om energie op te slaan wanneer deze overvloedig is en later te gebruiken wanneer de vraag hoog is.
 • Slimme netwerken (Smart Grids): Innovaties in energienetwerken hebben geleid tot de ontwikkeling van slimme netwerken die in staat zijn om energie efficiënter te distribueren, te monitoren en te beheren, waardoor pieken in energieverbruik worden verminderd en hernieuwbare energiebronnen beter kunnen worden geïntegreerd.
 • Waterstoftechnologie: Vooruitgang in waterstofproductie en brandstofceltechnologieën heeft de haalbaarheid van waterstof als schone energiebron vergroot, met toepassingen variërend van brandstofcellen voor voertuigen tot energieopslag.
 • Geothermische energie: Technologische vooruitgang heeft geothermische energieproductie efficiënter en kosteneffectiever gemaakt, waardoor het potentieel van warmte-energie uit de aarde beter benut kan worden.
 • Energie-efficiëntie in gebouwen: Innovaties in bouwmaterialen, isolatie en slimme technologieën hebben geleid tot energiezuinigere gebouwen en huizen, waardoor het energieverbruik wordt verminderd.

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Beeliners heeft een innovatiecel die zich specifiek bezighoudt met innovaties op het gebied van energy and heating systems. Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information