De klimaatdoelen moeten hoe dan ook gehaald worden. Redenen genoeg voor de Nederlandse overheid om het gebruik van duurzame energie meer te stimuleren. Dat geldt ook voor het gebruik van restwarmte. Het doel? Een veerkrachtige en duurzame energietoekomst voor Nederland.

In dit blog kijken we naar de Nederlandse overheid en de wijze waarop zij het gebruik van restwarmte stimuleren. Van subsidies tot regelgeving; we kijken naar de beleidsmaatregelen die de weg vrijmaken voor een breed scala aan restwarmtetoepassingen.

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Subsidieregelingen en restwarmteprojecten

Om de implementatie van restwarmtetoepassingen te bevorderen, heeft de Nederlandse overheid verschillende subsidieregelingen opgezet. Ondernemingen die investeren in projecten voor het benutten van restwarmte kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning. Deze subsidies stimuleren niet alleen bedrijven om restwarmte op een efficiënte manier in te zetten, maar dragen ook bij aan het terugdringen van de totale CO2-uitstoot door de industriële sector.

euros

Warmtewet

De Nederlandse Warmtewet speelt een centrale rol in het reguleren van de warmtemarkt en het bevorderen van warmte-uitwisseling. Door duidelijke kaders te bieden voor de levering en het transport van warmte, stimuleert de overheid de ontwikkeling van warmtenetten. Dit draagt bij aan een efficiëntere benutting van restwarmte doordat het gemakkelijker wordt om warmte tussen verschillende industrieën en stedelijke gebieden uit te wisselen.

Benieuwd waar je restwarmte voor kunt gebruiken? Je leest het in ons blog.

Energieprestatie- en milieunormen

De overheid legt strikte energieprestatie- en milieunormen op aan industrieën en bedrijven. Door deze normen aan te scherpen, wordt de druk op organisaties vergroot om hun energie-efficiëntie te verbeteren en duurzamere methoden te omarmen. Dit spoort bedrijven aan om restwarmte als een waardevolle bron te beschouwen en deze op innovatieve wijze in te zetten, wat bijdraagt aan de algehele verduurzaming van de energievoorziening.

Lokale samenwerking en kennisdeling

De overheid ondersteunt actief de vorming van warmteclusters, waarin bedrijven en instellingen hun restwarmte delen. Door lokale samenwerking en kennisdeling te stimuleren, ontstaan er synergiemogelijkheden die de algehele efficiëntie van restwarmteprojecten vergroten. Dit bevordert niet alleen de duurzaamheid op lokaal niveau maar draagt ook bij aan een meer geïntegreerde en veerkrachtige energie-infrastructuur.

Onderzoek en innovaties

Om de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het benutten van restwarmte te bevorderen, investeert de overheid in onderzoek en innovatie. Dit omvat het financieren van onderzoeksprojecten, het aanmoedigen van technologische innovaties en het stimuleren van de toepassing van nieuwe ideeën in de praktijk. Door deze stimulans wordt de weg vrijgemaakt voor continue vooruitgang op het gebied van restwarmtetoepassingen.

Video: Energie van de toekomst

Bron: Nederlandse Overheid

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Beeliners heeft een innovatiecel die zich specifiek bezighoudt met innovaties op het gebied van energy and heating systems. Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information