Groningen aardbevingen, gaswinning afbouw, duurzame energie: termen die de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws zijn. De gaswinning in Groningen, decennialang een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse energievoorziening, staat symbool voor een kantelpunt in onze energiegeschiedenis. De maatschappelijke onrust rond de aardbevingen in het aardbevingsgebied heeft geleid tot een onomkeerbaar besluit: de gaswinning in Groningen wordt de komende jaren definitief afgebouwd.

In dit blogartikel gaan we dieper in op de afbouw van gaswinning in Groningen. We bespreken de stappen die tot nu toe zijn gezet, de gevolgen die deze afbouw heeft voor verschillende stakeholders, en de maatregelen die worden genomen om de impact te beperken. Tevens kijken we vooruit naar de toekomst.

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Afbouw van gaswinning

De afbouw van de gaswinning in Groningen is een geleidelijk proces dat al in 2013 is gestart. In 2018 werd besloten om de winning versneld af te bouwen, met als doel om in 2022/2023 volledig te stoppen. Dit doel is echter bijgesteld naar uiterlijk 2024.

Het afbouwen van de gaswinning in Groningen moet ervoor zorgen dat de veiligheid in de regio wordt vergroot en de kans op aardbevingen wordt verkleind.

Maatregelen die al zijn gebeurd:

 • Sinds 2014: Geleidelijke afbouw van de gaswinning.
 • 2018: Kabinetsbesluit om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen.
 • 2022: Gaswinning verlaagd naar 2,8 miljard Nm3.
 • 1 oktober 2023: Gaswinning volledig gestopt.

Maatregelen die nog komen:

 • 2024: Start met het opruimen van de gaswinningsinstallaties.
 • 2026: Alle gaswinningsinstallaties zijn opgeruimd.
 • 2030: Volledige afronding van de versterkingsoperatie van woningen en gebouwen in Groningen.

Versterkingsoperatie

Naast de afbouw van de gaswinning is er ook een grootschalige versterkingsoperatie gaande in Groningen. Dit is nodig om woningen en gebouwen aardbevingsbestendig te maken. De versterkingsoperatie is complex en tijdrovend, en zal naar verwachting tot 2030 duren.

Gaswinning pijpen

Gevolgen

Het afbouwen van de gaswinning in Groningen heeft ook gevolgen voor de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan economisch, sociaal en politiek.

Economisch

De gaswinning in Groningen is een belangrijke bron van werkgelegenheid in de regio. De afbouw van de gaswinning zal tot het verlies van banen in de gassector en toeleveringsbedrijven zorgen. Daarnaast levert gaswinning in Groningen de Nederlandse Staat miljarden euro’s per jaar op. Door de gaswinning af te bouwen, zullen deze inkomsten verloren raken. Daar staat tegenover dat de overheid voor de versterkingsoperatie zal moeten betalen.

Sociaal

Ondanks dat veel Groningers positief zijn over de afbouw van de gaswinning in hun regio, levert het toch veel onzekerheden over hun toekomst op. Veel banen raken immers verloren. Daarnaast hebben de aardbevingen veel schade aangebracht aan de omgeving. De afbouw van gaswinning zal voor minder aardbevingen zorgen, maar zal de aangebrachte schade niet meer volledig kunnen herstellen.

Politiek

Veel bewoners van Groningen hebben het vertrouwen in de Nederlandse Staat verloren vanwege de aardbevingen en met de name vanwege de afhandeling van de geleden schade. Dit zorgt ervoor dat de politiek onder toenemende druk komt te staan om de gevolgen van de afbouw van de gaswinning voor de bewoners te beperken.

Internationaal

Nederland levert veel aardgas aan het buitenland. De afbouw van gaswinning in Groningen zal leiden tot een verlies van energiezekerheid in Nederland en Europa. We worden meer afhankelijk van bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Dit zorgt ervoor dat Nederland aan het zoeken is naar alternatieve energiebronnen.

Duurzaamheid

Het afbouwen van gaswinning zorgt voor een versnelling in de zoektocht naar duurzame energiebronnen zoals wind– en zonne-energie.

Maatregelen beperken impact

De afbouw van de gaswinning heeft een grote impact op de Groningers, de Nederlandse economie en het milieu. De overheid neemt een aantal maatregelen om de impact van de afbouw te beperken:

 • Financiële compensatie voor de Groningers: De Groningers die schade hebben ondervonden van de aardbevingen, worden financieel gecompenseerd.
 • Investeren in duurzame energie: De overheid investeert in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen om de afhankelijkheid van aardgas te verminderen.
 • Voorlichting en participatie: De overheid informeert de Groningers over de afbouw van de gaswinning en betrekt hen bij de ontwikkeling van nieuwe energieplannen.

Toekomst

De afbouw van de gaswinning in Groningen is een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De komende jaren zullen we zien hoe Nederland deze transitie vormgeeft en welke impact dit heeft op de Groningers, de Nederlandse economie en het milieu.

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Beeliners heeft een innovatiecel die zich specifiek bezighoudt met innovaties op het gebied van energy and heating systems. Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information