De klimaateisen zijn duidelijk: in 2030 moet de broeikasgassen met 49% verminderd zijn en in 2050 zelfs volledig. Dit vraagt om drastische veranderingen van het energiesysteem en het industrie- en grondstoffensysteem. Het gebruik van waterstof is een van de middelen om aan de eisen te kunnen voldoen. Waterstof verwezenlijkt een groot aantal functies in een CO2-vrije energie- en grondstoffenhuishouding. Maar wel op welke manier stimuleert de overheid het gebruik van waterstof?

Nederland wil in 2050 enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen. Daarom stimuleert de overheid onder andere het gebruik van waterstof. Hiervoor zijn bijvoorbeeld subsidies in het leven geroepen voor waterstofprojecten en waterstoftankstations. In dit blog staan wij stil bij de manieren waarop de Nederlandse overheid het gebruik van waterstof stimuleert.

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Vervangen van fossiele brandstoffen

Op dit moment wordt er in Nederland al op grote schaal waterstof geproduceerd en gebruikt. Zo wordt waterstof bijvoorbeeld gebruikt als brandstof. Echter is dit vaak nog wel waterstof dat wordt gemaakt met aardgas. Dit noemt men fossiele (grijze) waterstof, omdat in dit proces CO2 vrijkomt. De overheid wil de komende jaren deze fossiele waterstof vervangen door schonere alternatieven:

 • Koolstofarme (blauwe) waterstof: ook gemaakt met aardgas, maar hierbij wordt de vrijgekomen CO2 onder de grond opgevangen en opgeslagen;
 • Hernieuwbare (groene) waterstof: gemaakt door elektrolyse van water met schone energie, zoals wind- en zonne- energie.

De windparken op zee moeten hier een handje aan bijdragen. Ook wordt er hernieuwbare waterstof geïmporteerd uit andere landen. Het bestaande gasleidingen netwerk kan worden hergebruikt voor het transport van waterstof.

Waterstof tanken

Mogelijkheden van waterstof

De mogelijkheden van waterstof zijn eindeloos, denk bijvoorbeeld aan:

 • Schonere brandstof voor voertuigen.
 • Energieopslag.
 • Industriële processen.
 • Energieproductie via brandstofcellen.
 • Verwarming.
 • Reductie van broeikasgasemissies.

Wij schreven onlangs een blog over de mogelijkheden van waterstof.

Stimulaties gebruik van waterstof

De overheid wil de productie en toepassing van hernieuwbare waterstof verder helpen ontwikkelen. Dit doen ze onder andere door samen te werken met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Voor het gebruik van waterstof heeft de overheid verschillende stimulaties in leven geroepen:

 1. De overheid heeft een divers aantal subsidies bedacht voor waterstofprojecten. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van innovatieve technieken. In totaal zijn er vier verschillende subsidies die je kunt aanvragen:
  • Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE)
  • Important Project of Common European Interest (IP-CEI)
  • WaterstofDEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)
  • TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie
   Op de website van de overheid kun je lezen wat deze subsidies inhouden.
 2. Uitbouw van de mogelijkheden voor het transport en de opslag van waterstof. Bijvoorbeeld via het landelijk transportnetwerk voor waterstof en in de toekomst infrastructuur op zee. Het landelijke transportnetwerk bestaat vooral uit pijpleidingen die eerst werden gebruikt voor gas.
 3. Nieuwe afspraken met de waterstofsector over de ontwikkeling van waterstof via het Nationaal Waterstof Programma.
 4. Bijdragen aan de ontwikkeling van het Europees Waterstofbeleid. Zodra er een nieuw Europees beleid is, werkt de overheid het Nederlandse beleid uit in wet- en regelgeving.
 5. Voorwaarden creëren voor de internationale markt voor waterstof. Samen met landen van over de hele wereld werkt de overheid aan regels, kwaliteitscriteria en veiligheidsnormen. Bijvoorbeeld op het gebied van transport, opslag en certificering van waterstof. En stimuleert de overheid de aanleg van importterminals.

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Beeliners heeft een innovatiecel die zich specifiek bezighoudt met innovaties op het gebied van energy and heating systems. Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information