• euros

  Hoe wordt het gebruik van restwarmte gestimuleerd?

  De klimaatdoelen moeten hoe dan ook gehaald worden. Redenen genoeg voor de Nederlandse overheid om het gebruik van duurzame energie meer te stimuleren. Dat geldt ook voor het gebruik van restwarmte. Het doel? Een veerkrachtige en duurzame energietoekomst voor Nederland. In dit blog kijken we naar de Nederlandse overheid en de wijze waarop zij het

  Meer informatie

 • Grote stad, bovenaanzicht in de avond

  5 manieren waarop restwarmte gebruikt kan worden

  In de voortdurende zoektocht naar duurzame energiebronnen komt restwarmte steeds meer naar voren als een waardevol, zij het vaak onbenut, hulpmiddel in onze inspanningen om een groenere toekomst te creëren. Deze warmte, gegenereerd als bijproduct van diverse industriële processen, biedt een schat aan mogelijkheden voor praktische toepassingen die verder reiken dan traditionele energiebronnen. In dit

  Meer informatie

 • Pijpleidingen in Rotterdam

  Wat is restwarmte en wat kun je ermee?

  In een periode waarin duurzaamheid en efficiënt omgaan met energie centraal staan, is het belangrijk om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare bronnen. Een snel opkomende bron in de wereld van duurzame energie is restwarmte. Maar wat is restwarmte eigenlijk en hoe kunnen we het benutten om onze samenleving groener en efficiënter te maken?

  Meer informatie

 • Waterstof tanken

  5 manieren waarop de overheid het gebruik van waterstof stimuleert

  De klimaateisen zijn duidelijk: in 2030 moet de broeikasgassen met 49% verminderd zijn en in 2050 zelfs volledig. Dit vraagt om drastische veranderingen van het energiesysteem en het industrie- en grondstoffensysteem. Het gebruik van waterstof is een van de middelen om aan de eisen te kunnen voldoen. Waterstof verwezenlijkt een groot aantal functies in een

  Meer informatie

 • Druppels water op een blad van dichtbij

  Wat zijn de mogelijkheden voor het gebruik van waterstof?

  De zoektocht naar milieuvriendelijke en duurzame energieoplossingen heeft de aandacht gevestigd op waterstof als een veelbelovende kandidaat voor diverse toepassingen. Waterstof, het lichtste en meest overvloedige element in het universum, belooft een sleutelrol te spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst. Van schone brandstof voor voertuigen tot energieopslag en industriële processen, de veelzijdigheid van

  Meer informatie

 • Aardbol in het gras

  Welke aanpak wordt gehanteerd om de energie-infrastructuur te vernieuwen?

  In het streven naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst heeft Nederland een ambitieus akkoord gesloten dat een drastische verandering vraagt van de energie-infrastructuur. Het Energieakkoord voor Duurzame Groei, ondertekend door een breed scala aan stakeholders, markeert een gezamenlijke inspanning om hernieuwbare energie te bevorderen, energie-efficiëntie te vergroten, en de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen.

  Meer informatie

 • Zonnepanelen

  6 doelen die de overheid wil bereiken met een duurzame energie-infrastructuur

  In de snel evoluerende wereld van vandaag streven overheden wereldwijd naar duurzame oplossingen om de groeiende energiebehoeften te dekken en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. In Nederland staat de overheid voor de uitdaging om een ambitieuze, duurzame energie-infrastructuur te bouwen die niet alleen de CO2-uitstoot vermindert, maar ook de weg effent naar

  Meer informatie

 • windmolens in weiland

  Hoe pakt de overheid de verduurzaming van grote projecten aan?

  In een wereld die steeds bewuster wordt van de urgentie van klimaatverandering, is de omschakeling naar duurzame energie een belangrijke factor om te komen tot een gezondere planeet. In Nederland, zoals in vele andere Ianden, worden grootschalige duurzame energieprojecten niet langer gezien als toekomstmuziek, maar als essentiële pijlers van een groenere toekomst. Maar hoe worden

  Meer informatie

 • Windparken op zee

  6 redenen om grote landelijke energieprojecten uit te voeren + voorbeelden

  In een tijdperk waarin de wereld geconfronteerd wordt met de onmiskenbare dreiging van klimaatverandering, heeft Nederland zich vastberaden opgesteld als een pionier op het gebied van duurzame energie. De Nederlandse overheid heeft een grootschalige energietransformatie ingezet die het land naar een toekomst van hernieuwbare en milieuvriendelijke energiebronnen leidt. Maar wat drijft deze nationale inspanning? Waarom

  Meer informatie

 • twee handen die een lichtbulb vasthouden met een boom erin

  Wat is ESG en wat is de connectie met duurzame energie?

  De ESG-factoren zijn van invloed op het risicoprofiel en de prestaties van een bedrijf op de lange termijn. Over het algemeen wordt duurzame energie beschouwt als een positieve factor binnen het ESG-framework vanwege de aanzienlijke milieu- en maatschappelijke voordelen die het biedt. Maar wat is ESG eigenlijk? En wat is de connectie met duurzame energie?

  Meer informatie

 • Maak kennis met onze collega Jeroen Nijenhuis

  Maak kennis met onze collega Jeroen Nijenhuis. Sinds enkele weken bij Beeliners aan het werk als business development manager. Sinds zijn start bij Beeliners voelt Jeroen zich direct op zijn plek door zijn achtergrond in embedded software engineering en de voor hem al bekende medewerkers. Persoonlijk kennismaken met Jeroen? Hij is altijd in voor een

  Meer informatie

 • 7 tips om een innovatieworkshop met je team te organiseren

  Een innovatieworkshop is een interactieve sessie die is ontworpen om deelnemers te helpen nieuwe ideeën te genereren, creatieve oplossingen te bedenken en innovatieve processen te ontwikkelen. Tijdens een innovatieworkshop kunnen deelnemers samenwerken en brainstormen om nieuwe perspectieven te ontdekken en bestaande problemen op te lossen. Innovatieworkshops kunnen worden georganiseerd voor verschillende doeleinden, zoals het ontwikkelen

  Meer informatie