In de snel evoluerende wereld van vandaag streven overheden wereldwijd naar duurzame oplossingen om de groeiende energiebehoeften te dekken en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. In Nederland staat de overheid voor de uitdaging om een ambitieuze, duurzame energie-infrastructuur te bouwen die niet alleen de CO2-uitstoot vermindert, maar ook de weg effent naar een toekomst van hernieuwbare energie.

In dit blog duiken we in de doelstellingen die de Nederlandse overheid nastreeft om de weg te banen naar een schoner, efficiënter en meer duurzaam energielandschap. Ontdek hoe Nederland zich positioneert als pionier in de energietransitie en welke impact dit heeft op het dagelijks leven en de toekomst van energie in het land.

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Wat is een duurzame energie-infrastructuur?

Een duurzame energie-infrastructuur verwijst naar een systeem van energievoorziening dat is ontworpen en geoptimaliseerd om milieuvriendelijk, efficiënt en hernieuwbaar te zijn op de lange termijn. Het doel is om de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd te voorzien in de groeiende energiebehoeften van de samenleving.

Enkele kenmerken van een duurzame energie-infrastructuur zijn:

 • Hernieuwbare energiebronnen: Het gebruik van duurzame, hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermische energie. Deze bronnen kunnen onbeperkt worden aangevuld en veroorzaken over het algemeen minder schade aan het milieu dan niet-hernieuwbare bronnen zoals fossiele brandstoffen.
 • Energie-efficiëntie: Een duurzame energie-infrastructuur streeft naar efficiënt energiegebruik door middel van geavanceerde technologieën, slimme netwerken en energiezuinige apparaten. Het minimaliseren van energieverlies tijdens productie, distributie en consumptie is een belangrijk aspect.
Zonnepanelen

 • Opslagtechnologieën: Het integreren van betrouwbare opslagtechnologieën om de variabiliteit van hernieuwbare energiebronnen te beheren. Dit omvat batterijopslag, pompcentrales voor waterkracht, en andere technologieën om overtollige energie op te slaan voor gebruik wanneer de vraag hoog is.
 • Slimme netwerken: Het implementeren van slimme energienetwerken die gebruikmaken van geavanceerde informatietechnologie om het beheer en de distributie van energie te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van energieverbruik, het voorspellen van piekuren en het faciliteren van bi-directionele energiestromen.
 • Decentrale energieopwekking: Het stimuleren van decentrale energieopwekking, waarbij huizen, bedrijven en gemeenschappen zelf energie produceren, bijvoorbeeld via zonnepanelen op daken. Dit vermindert de afhankelijkheid van grote, centrale energiecentrales.
 • Milieuvriendelijk transport: Het bevorderen van duurzame mobiliteit, zoals elektrische voertuigen en waterstofaangedreven voertuigen, om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

6 Doelstellingen

De Nederlandse overheid heeft verschillende doelstellingen en ambities met betrekking tot duurzame energie en wil met een duurzame energie-infrastructuur bijdragen aan een meer klimaatvriendelijke en duurzame samenleving.

Enkele van de belangrijkste doelen zijn:

 1. Vermindering van broeikasgasemissies: Nederland streeft naar aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om bij te dragen aan de internationale inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Een duurzame energie-infrastructuur, met nadruk op hernieuwbare energiebronnen, is essentieel om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken.
 2. Energietransitie: De overheid heeft als doel om de energietransitie te versnellen, waarbij de focus ligt op het verminderen van het gebruik van aardgas en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen. Dit omvat ook het realiseren van energie neutrale of aardgasvrije wijken en het stimuleren van elektrisch vervoer.
 3. Duurzame energieopwekking: Nederland streeft naar een aanzienlijke toename van het aandeel duurzaam opgewekte energie in de totale energiemix. Denk aan het gebruik van windenergie op zee en op land, zonne-energie, biomassa, en andere duurzame bronnen.
 4. Energie-efficiëntie: De overheid wil de energie-efficiëntie verbeteren in alle sectoren, waaronder industrie, transport en gebouwen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de totale energievraag en het optimaliseren van het gebruik van energie.
 5. Stimulering van innovatie: De Nederlandse overheid investeert in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie. Hier valt onder andere het  ondersteunen van nieuwe technologieën, slimme energienetwerken en oplossingen voor energieopslag onder.
 6. Internationale samenwerking: Nederland participeert in internationale samenwerkingsverbanden en initiatieven om gezamenlijk mondiale uitdagingen op het gebied van energie en klimaat aan te pakken.

Al deze doelstellingen zijn in lijn met bredere internationale afspraken, waaronder het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij landen streven naar het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius en streven naar 1,5 graden Celsius. Het bereiken van deze doelen vereist een ingrijpende verandering in de manier waarop energie wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd.

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Beeliners heeft een innovatiecel die zich specifiek bezighoudt met innovaties op het gebied van energy and heating systems. Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information