• Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt een hernieuwbare energiebron die minder

  Meer informatie

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact op het milieu. In dit

  Meer informatie

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Met de urgentie

  Meer informatie

 • zonne-energie van bovenaf

  Meer duurzame energie gebruiken, 7 innovaties

  De energietransitie is in volle gang. We stappen over op duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, om onze planeet leefbaar te houden. Maar hoe maken we die overstap soepel en efficiënt? De sleutel ligt in innovatie. In dit blog bespreken we diverse innovaties die duurzame energie gemakkelijker te gebruiken maken. We kijken naar nieuwe technologieën

  Meer informatie

 • aardwarmte

  4 technieken om aardwarmte te stimuleren en benutten

  Natuurlijke hulpbronnen spelen een cruciale rol in onze voortdurende zoektocht naar duurzame energiebronnen. Een van de meest veelbelovende en intrigerende bronnen is aardwarmte, ook wel geothermische energie genoemd. In een tijd waarin de druk op het milieu toeneemt en de vraag naar schone energie groeit, wordt het verkennen en stimuleren van aardwarmte als een cruciale

  Meer informatie

 • Gaswinning pijpen

  Gaswinning afbouwen in Groningen, de gevolgen

  Groningen aardbevingen, gaswinning afbouw, duurzame energie: termen die de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws zijn. De gaswinning in Groningen, decennialang een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse energievoorziening, staat symbool voor een kantelpunt in onze energiegeschiedenis. De maatschappelijke onrust rond de aardbevingen in het aardbevingsgebied heeft geleid tot een onomkeerbaar besluit: de gaswinning in Groningen

  Meer informatie

 • Koken op gas

  10 manieren om minder afhankelijk te worden van aardgas en aardolie

  In een wereld die steeds meer geconfronteerd wordt met de gevolgen van klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, is het verminderen van onze afhankelijkheid van aardgas en aardolie een urgente en noodzakelijke stap naar een duurzamere toekomst. Deze fossiele brandstoffen zijn lange tijd de ruggengraat geweest van onze energievoorziening en ons transport, maar hun

  Meer informatie

 • kerncentrale

  Kernenergie in Nederland

  Klimaatneutraal in 2050, de ambitie van het kabinet. Veel duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld wind, zon en waterstof, moeten hier hun steentje aan bijdragen. Maar ook kernenergie kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling. Daarom heeft de Nederlandse overheid ingezet op het openen van twee nieuwe kerncentrales en zal de huidige kerncentrale

  Meer informatie

 • Hoe werkt zonne-energie

  Hoe werkt zonne-energie?

  De toegankelijkheid van zonnepanelen is enorm gestegen in de afgelopen jaren. Steeds meer huishoudens kiezen ervoor om zonnepanelen te laten plaatsen om zo te besparen op hun energiegebruik. Maar hoe werkt zonne-energie nu eigenlijk? De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. Met behulp van een zonnepaneel kunnen we zonlicht omzetten in elektriciteit en

  Meer informatie

 • Windpark op zee

  De aanpak van windenergie op zee

  Volgens de klimaatafspraken moet in 2050 alle gebruikte energie in Nederland afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Om dit te bereiken zijn er diverse aanpakken mogelijk. Een daarvan is het investeren in windenergie, zowel op het land als op zee. Op welke manier pakt de Nederlandse overheid de groei van windenergie op zee aan? We kijken

  Meer informatie

 • Windenergie op zee

  Windenergie op zee, 4 redenen

  De uitgestrekte wateren van onze oceanen en zeeën vormen een onuitputtende energiebron die stimuleert om de manier waarop we onze elektriciteit opwekken te veranderen. Dankzij de nieuwste innovaties en technologieën is het mogelijk om windenergie op zee op te wekken. Van indrukwekkende offshore windparken tot de innovatieve technieken. Windenergie op zee biedt veel mogelijkheden om

  Meer informatie

 • Windturbine op land

  Waarom kiezen voor windenergie op het land?

  Windenergie is een energievorm die door de jaren heen al heel wat taken heeft volbracht. Denk aan het zeilen met schepen en het aandrijven van windmolens. Tegenwoordig is windenergie een veelbelovende en duurzame energiebron. Er ontstaan steeds meer windparken op zee. Maar we mogen daarbij het potentieel van windenergie op land niet over het hoofd

  Meer informatie