Yuri Wolf

“Het is een gouden greep geweest om Beeliners iets te laten vertellen over sensoren.”

Yuri Wolf – Innovatiemanager rivierbeheer

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is een uitvoeringsdienst, wat betekent dat Rijkswaterstaat opdrachten krijgt vanuit het ministerie om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Deze opdrachten zijn afhankelijk van het kabinetsbeleid.

Als uitvoerende organisatie is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor zowel de aanleg als het onderhoud van wegen en waterwegen. Dit bestaat uit het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. Rijkswaterstaat besteedt bepaalde opdrachten uit. Zo wordt het aanleggen en onderhouden van wegen vaak uitbesteed. De gele auto’s die vaak zichtbaar zijn op de wegen zorgen voor het beveiligen van incidenten en het helpen bij bergingen. Zij houden zich met name bezig met veiligheidswerkzaamheden en incidentmanagement. De gele vaartuigen hebben daar nog een politietaak bij.

Yuri Wolf werkt binnen de afdeling Innovatie en Markt. Dit valt onder de inkoop van Rijkswaterstaat. Het is zijn drive om met een opschalingsbril te kijken naar de innovaties. Yuri maakt een aanpak om in de toekomst volwassen innovaties te kunnen inkopen.

Het vraagstuk

Een van de diensten van Rijkswaterstaat is het beheer en onderhoud van de vaarwegen IJssel en Twentekanalen. De filosofie hierbij is in stand houden. Dit betekent dat de staat absoluut niet slechter mag worden, maar het hoeft ook niet beter te worden.

Het onderhoud aan de vaarwegen bestaat uit twee vormen. Vast onderhoud dat vooral bestaat uit de regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals het een of twee keer per jaar maaien van het gras. Variabel onderhoud is het schilderen of vervangen van lampjes. Deze werkwijze inspireerde de gedachte om na te denken over innovaties binnen het onderhoud.

Rijkswaterstaat heeft een leerruimte gecreëerd. Dit is een contractuele experimenteerruimte waar het mogelijk is om op gelijkwaardige manier met elkaar te werken aan innovaties voor bepaalde opgaven. Dit maakte het mogelijk om Beeliners aan te laten schuiven bij het experimenteren. Beeliners had namelijk een innovatie met sensoren ingediend bij het innovatieloket van Rijkswaterstaat. Yuri Wolf was op dat moment bezig met het flexibele kribben project en zag een connectie. Hierop werd Beeliners uitgenodigd om samen met Rijkswaterstaat verder te praten.

Samenwerkingstraject met Beeliners

Bij het project rondom de flexibele kribben werden er meerdere partijen aangehaakt. Zo nam Rijkswaterstaat voornamelijk de regiorol aan. Alle partijen binnen dit innovatieteam had gezamenlijke verantwoordelijkheid. Beeliners werkte binnen het project met name samen met Deltares. De hoofdtaak van Deltares was het monitoren en ophalen van data. Daarbij werd er gebruik gemaakt van hun kennis en kunde.

Om de twee weken werden er overlegmomenten ingepland. Dit vanuit een soort sprint gedachte. Tijdens deze overlegmomenten was Yuri verantwoordelijk voor het notuleren en bijhouden van actiepunten. Via een online omgeving werden deze documenten en actiepunten gedeeld, zodat iedereen altijd toegang had tot de laatste ontwikkelingen.

“Ik zou de samenwerking met Beeliners omschrijven als ‘lekker plat’, ‘doe maar normaal’. Er was een gedeelde smart in het halen en brengen van kennis en kunde, maar ook in het creëren van eigenaarschap met geld, commitment en het meeschrijven en meewerken aan het project.”

Yuri Wolf

Het resultaat

Het project van de flexibele kribben is inmiddels lopende. De flexibele krib is opgebouwd uit Xstream-blokken. De vorm van de kribben zijn modulair en daardoor aanpasbaar en wendbaar. In materiaalgebruik is het circulair.

Een krib met Xstream-blokken is gedeeltelijk waterdoorlatend. Hierdoor kan water en sediment tussen de blokken door stromen zonder dat de krib haar functie verliest. Deze open ruimtes hebben ook een positieve invloed op de habitat voor verschillende organismen.

Dankzij Beeliners zijn de flexibele kribben “smart” gemaakt. Door toepassing van gyroscopen, impact- en temperatuursensoren kan er nauwkeurig bepaald worden wat de impact van de flexibele krib is onder invloed van externe factoren.

De klant aan het woord

Yuri Wolf: “Binnen de leerruimtes is het een gouden greep geweest om Beeliners binnen te krijgen en iets te laten vertellen over sensoren. Al deze ervaringen worden weer meegenomen naar volgende projecten, want ook hier zijn weer sensoren nodig.

In ons vervolgproject doet Beeliners weer mee. Ons volgende project gaat weer over waterbouw. De vraag is of het oorspronkelijke idee van autarkische sensoren daarbij werken. Kan er iets worden verzonnen waarbij we geen stroomvoorziening nodig hebben? Het nadeel van de huidige sensoren is dat er een enorm lange stroomkabel nodig is. Dit is een mooie verkenning voor de toekomst.

Ik zou de samenwerking met Beeliners omschrijven als ‘lekker plat’, ‘doe maar normaal’. Er was een gedeelde smart in het halen en brengen van kennis en kunde, maar ook in het creëren van eigenaarschap met geld, commitment en het meeschrijven en meewerken aan het project. Het is mijn taak om alle partijen betrokken te houden en te voorkomen dat ze worden vergeten. Rijkswaterstaat had in het verleden met name te maken met aannemers, weinig met toeleveranciers. Dit was een vernieuwing van onze werkwijze. Nu weten we dat het werken met toeleveranciers belangrijker is dankzij de kennis en kunde die zij met zich meebrengen.”

Ook samen innoveren?