“Open en doelgericht, dat is wat de samenwerking echt tekent.”

Jasper Schoot Uiterkamp – Operationeel Manager

Het project van Element4 waar Beeliners een bijdrage heeft geleverd, is vertrouwelijk van aard. Daarom bespreekt deze case enkel de onderlinge samenwerking.

Over Element4

Element4 is in 2006 begonnen met het importeren van sierhaarden voor het hogere segment. Deze werden afgezet op de Nederlandse en West-Europese markt. Naarmate het bedrijf succesvoller werd, besloot Element4 om steeds meer zelf te gaan doen, van assemblage tot de ontwikkeling van nieuwe haarden.
Gedurende de periode bleef het bedrijf groeien, waardoor het tegenwoordig sierhaarden over de gehele wereld levert, met de focus op Europa en Noord-Amerika.

Element4 is constant bezig met het ontwikkelen van de haarden. Dit doen zij zowel intern met hun eigen R&D collega als met eventuele leveranciers. Met name de afgelopen jaren heeft Element4 grote stappen gezet in de eigen ontwikkeling. Er worden steeds meer onderdelen ingekocht en er wordt meer ontwikkeling zelf gedaan.

Element4 legt bij het ontwikkelen van haarden de focus op het zelf pionieren en het vooruit lopen op de markt. Zij willen zo laten zien welke kanten je allemaal op kunt gaan met een sierhaard. Zo is er een samenwerking ontstaan met Marcel Wanders, een bekend industrieel ontwerper. Hieruit is geen standaard haard uit ontworpen, maar een haard die laat zien wat er allemaal mogelijk is rondom gashaarden. De haard is ontstaan uit een andere denkwijze dan standaard blokken hout.

Het vraagstuk

Het idee voor dit project is intern ontstaan bij Element4, met het idee om voor de markt uit te lopen. Intern kwam Element4 kennis tekort en ook de huidige leveranciers konden hier niet bij ondersteunen. Zodoende is Element4 op zoek gegaan naar een partij die kon helpen bij de ontwikkeling van hun innovatie.

Element4 legde het idee van hun innovatie bij Beeliners op tafel. Daarbij gaven ze aan wat ze willen en wat ze voor ogen hebben. Op dat moment was het nog onbekend of er daadwerkelijk een technologische oplossing mogelijk is voor het innovatieve idee. Daarnaast wist Element4 niet wat er nodig zou kunnen zijn om het idee te kunnen realiseren. Gaandeweg werd het project door Beeliners uitgeschreven en werd er een beter idee gevormd van wat er precies nodig was om de innovatie te realiseren.

Samenwerking met Beeliners

Jasper Schoot Uiterkamp omschrijft het eerste contact met Beeliners als direct prettig en down to earth. Hij voelde direct het wederzijdse vertrouwen. Wat er wordt gezegd, wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het onderlinge contact is heel open en prettig. De communicatie onderling is heel prettig, niet dwingend maar meedenkend met de behoeften van Element4.

Er wordt gewerkt met twee wekelijkse sprints. Element4 ervaart dit als een fijne manier van werken. Het doel was voor alle partijen duidelijk, echter waren nog niet alle details ingevuld. Dankzij de regelmatige sprintreviews konden deze details op een natuurlijke wijze worden ingevuld doordat de mogelijke keuzes uitgebreid besproken konden worden. Dit maakt dat er tijdens de A-sample fase al veel keuzes zijn gemaakt die invloed gaan hebben op het gehele traject.

Element4 ervaart de aanstekelijkheid van Beeliners collega Henk Kalk als enorm motiverend. Zij beschrijven hem als een echte uitvinder. Als iets niet lukt of gaat zoals verwacht, heb je bij Henk direct het idee dat hij ervoor gaat zorgen dat het uiteindelijk zeker zal gaan werken. Henk wil namelijk niets liever dan het probleem oplossen en het project tot een goed resultaat brengen. Daarnaast is hij open in zijn communicatie en in wat hij doet. Daarbij wordt er niet om de hete brij heen gedraaid, maar eerlijk gezegd waarom bepaalde keuzes wel of juist niet kunnen binnen het project.

“Het fijne aan werken met Beeliners is dat zij denken in oplossingen, niet in problemen. Beeliners wil niet stoppen totdat er een concrete oplossing is gevonden voor de gevonden problemen. Je zit aan tafel met de daadwerkelijke ontwikkelaars. Er zit geen schakel tussen. Je zit met mensen aan tafel die er echt verstand van hebben.”

Jasper Schoot Uiterkamp

Het resultaat

Element4 weet nu dat het idee dat zij hadden technisch haalbaar is. Het A-sample is nu klaar. Element4 wil hier graag een vervolg aan gaan geven om daarna echt de B-sample fase in te kunnen gaan. Echter zijn er nog wat aspecten gewijzigd binnen het project door marktomstandigheden. Hier zal verder onderzoek naar gedaan moeten worden zodat het project verder door ontwikkelt kan worden.

De doelstelling van Element4 is nu voor zo’n 80% bereikt. Bij de overige 20% moet onderzocht worden of alles in de gehele breedte mogelijk is. Ook mogen aangeschakelde partijen het A-sample nog reviewen. Uiteindelijk is het doel om het project op de markt te kunnen brengen zonder afhankelijk te zijn van toeleveranciers. Element4 wil niet de bestaande paden volgen, maar echt zelf pionieren.

De klant aan het woord

Jasper: “Open en doelgericht, dat is wat de samenwerking echt tekent. Iedereen had hetzelfde doel en je had echt het gevoel dat je het samen deed. Henk of Nienke hadden net zo goed collega’s van onze R&D afdeling kunnen zijn.

Het fijne aan werken met Beeliners is dat zij denken in oplossingen, niet in problemen. Beeliners wil niet stoppen totdat er een concrete oplossing is gevonden voor de gevonden problemen. Je zit aan tafel met de daadwerkelijke ontwikkelaars. Er zit geen schakel tussen. Je zit met mensen aan tafel die er echt verstand van hebben.”

Element4 zou in de toekomst zeker nog een keer bij Beeliners aankloppen voor een R&D project. Intern hebben zij de capaciteit niet om dit zelf uit te voeren. Het is voor Element4 niet mogelijk om al die expertise in huis te halen. Daarnaast was het projectverloop echt heel erg prettig met korte communicatielijnen.

Ook samen innoveren?